Informatie over het bestuur                                      

Voorzitter                                                           Secretaris
Bert Vonderman                                               Rob van der Pijl
voorzitter@cbx1000.nl                                     secretaris@cbx1000.nl
+ 31 (0) 655 114 327  


                                      

Penningmeester                                               Tourcoördinatie
Marc Lotze                                                         Frits Hemelaar
penningmeester@cbx1000.nl                         +31 (0)6 20524823