Informatie over de club sponsors


De afgelopen jaren heeft de Honda CBX 1000 Club Nederland een vaste kern aan sponsoren rond zich heen verzameld, die het mogelijk maken voor de club om iets meer voor haar leden te betekenen dan normaliter mogelijk zou zijn vanuit lidmaatschapsgelden alleen. Het club magazine bijvoorbeeld kan professioneler vormgegeven worden en aan de website, presentaties op beurzen en aan clubartikelen kan ook meer aandacht gegeven worden. De volgende sponsoren dragen wij dan ook een zeer warm hart toe:

Six Center Motoren
L.J.Costerstraat 19A
8141GN Heino
0529-484173
06-55114327
http://www.sixcenter.nl
info@sixcenter.nl